ΜΑΛΑΜΑ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (IΨE)

Το Ινστιτούτο Ψυχολογικών Εφαρμογών (IΨE), www.ipse.gr ιδρύθηκε το 2002 στην Αθήνα, συνεχίζοντας την επιτυχημένη παρουσία του στο Λονδίνο. Ο σκοπός του IΨΕ περιλαμβάνει την αναβάθμιση της επιστημονικής γνώσης και πρακτικής στους τομείς της ψυχολογίας, της ψυχοθεραπείας καθώς επίσης και του επιχειρείν. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος προσφέρει πολυδιάστατες ψυχολογικές εφαρμογές οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίας υψηλής εξειδίκευσης
  • πιστοποιημένη η επαγγελματική εποπτεία και εκπαίδευση
  • θεματικές δραστηριότητες (retreats)
  • επιστημονικής πληροφόρηση στο κοινό

Το ΙΨΕ ενσωματώνει το ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΑΜΟΛΟΓΙΑΣ (International Center of Istamology – ICIs) το οποίο προωθεί την Ισταμολογία, μια θεωρητική προσέγγιση και σχετικές εφαρμογές, τα οποία στοχεύουν στην αναβάθμιση της εταιρικής δομής,  στις διαπροσωπικές διαδικασίες, στην παραγωγικότητα και γενικότερα στην οικονομία (Tachmatzidis, Malama, 2011). Η Ισταμολογία εστιάζει στην αλληλεπίδραση μεταξύ ψυχολογικών και επιχειρηματικών παραγόντων στις περιοχές της στρατηγικής διοίκησης και επικοινωνίας, της οργανωσιακή κουλτούρα, στην επενδυτική συμπεριφορά, Μια πιστοποιημένη εκπαίδευση (ICIs) στην Ισταμολογία έχει προσφερθεί σε:

  • οργανισμούς
  • διευθυντικά στελέχη
  • διοικητικό προσωπικό
  • εργαζομένους

Το IΨΕ είναι ένας οργανισμός με διεθνή παρουσία και προσανατολισμό. Έχει συνεργασίες με επαγγελματικούς οργανισμούς και ενώσεις σε παγκόσμιο κλίμακα, προκειμένου να συμμετέχει σε υψηλού επιπέδου επιστημονικές δραστηριότητες και γεγονότα στα πεδία ενδιαφέροντός του.