Ψυχολογικές Θεραπείες

Καθώς δεν υπάρχει μόνο μια αιτία, έτσι δεν υπάρχει μόνο μια θεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ποικίλων ψυχολογικών και διαπροσωπικών προβλημάτων.

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή ψυχολογικών θεραπειών οι οποίες σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία και κλινική εμπειρία διαχειρίζονται ένα μεγάλο φάσμα ψυχολογικών προβλημάτων και διαταραχών.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

“Επιλέξτε τους τίτλους από την ακόλουθη λίστα ώστε να δείτε πληροφορίες για την αντίστοιχη ψυχολογική θεραπεία”

Ψυχοθεραπεία που επιλύει διαπροσωπικά προβλήματα και φέρνει ανάρρωση των συμπτωμάτων όπως στην κατάθλιψη, μετά-γεννητική κατάθλιψη, άγχος, μεταβάσεις ζωής, απώλεια-πένθος, διαμάχη ρόλων, διαπροσωπική επικοινωνία, επίλυση συγκρούσεων. Βασίζεται, κυρίως, στην κατανόηση του τρόπου συναισθηματικού δεσμού καθώς επίσης και στην ανάλυση της επικοινωνίας την οποία χρησιμοποιεί το πρόσωπο.
Θεραπεία που θα δώσει τις ικανότητες και τις στρατηγικές ώστε να ξεπεραστεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και την δυνατότητα μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων για μελλοντικές παρόμοιες δυσκολίες. Περιοχές που είναι αναμφισβήτητα η επιλογή πρώτης γραμμής όπως φοβίες, κλινική ανησυχία, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, κατάθλιψη, ψυχογενείς διαταραχές, ποικίλες απώλειες.
Για μακράς διαρκείας προβλήματα όπως επαναλαμβανόμενα θέματα σχέσεων, μόνιμο υπερβολικό άγχος, δυσκολίες προσωπικότητας και διαταραχές προσωπικότητας. Ενοποιημένο συνδυαστικό μοντέλο. Περιλαμβάνει θεωρία συναισθηματικού δεσμού, διαπροσωπική θεραπεία, γνωσιακή-συμπεριφορική, θεωρία σχέσεων αντικειμένου, υπαρξιακής τεχνικές ερευνητικά τεκμηριωμένο για την αποτελεσματικότητα του.
Η οικογενειακή συμβουλευτική είναι σχεδιασμένη να επικεντρωθεί σε ειδικά θέματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία και την λειτουργία της οικογένειας. Υποστηρίζει την οικογένεια σε δύσκολες μεταβάσεις, σε ψυχολογικά προβλήματα ή σε συμπεριφορές που προκύπτουν από προβλήματα υγείας στα μέλη της οικογένειας.
Η θεραπεία ζεύγους βοηθά το ζευγάρι να κατανοήσει γιατί επιμένουν οι έντονες διαφορές τους και γιατί δεν έχουν ξεπεραστεί ως τώρα. Εστιάζει στο πώς θα έρθουν στο προσκήνιο τα δυνατά στοιχεία της σχέσης καθώς και στο πώς θα δημιουργηθούν οι μεθοδολογίες που αποτελούν σημαντικό βήμα για να επιτραπούν λύσεις στα προβλήματα του ζευγαριού και αναβάθμιση της συντροφικότητάς τους.
Η συμβουλευτική ψυχολογική προσέγγιση εστιάζει στο πώς οι άνθρωποι λειτουργούν προσωπικά και ευρύτερα. Αναφέρεται στις ανησυχίες που υπάρχουν σε διάφορους τομείς όπως, σχέσεις, φυσική υγεία, εργασία, και υποστηρίζει τον άνθρωπο να τις κατανοήσει κα να τις διαχειριστεί.