Ψυχογενή Διατροφικά

Για εφήβους και ενήλικες που παλεύουν με την τροφή, το βάρος και με δυσκολίες στην εικόνα σώματος προσφέρονται διάγνωση και εξατομικευμένη θεραπεία, γονεϊκή συμβουλευτική και/ή οικογενειακή θεραπεία.

Το πλάνο παρέμβασης είναι σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις ατομικές ανάγκες του κάθε ανθρώπου.

Η ανάρρωση από μια διατροφική διαταραχή απαιτεί πάντα προσοχή και στόχευση τόσο των σωματικών όσο και των ψυχολογικών πτυχών της διαταραχής.

Χρειάζεται να εξεταστούν οι ψυχολογικοί λόγοι και οι συναισθηματικές ανάγκες που διέπουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου.

ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

“Επιλέξτε τους τίτλους από την ακόλουθη λίστα ώστε να δείτε πληροφορίες για τον αντίστοιχο ψυχογενές διατροφικό πρόβλημα”

Η βουλιμία χαρακτηρίζεται από απώλεια ελέγχου στο φαγητό που ακολουθείται από πρόκληση εμετού, χρήση καθαρτικών, υπερβολική άσκηση ή έντονους διαιτητικούς περιορισμούς. Είναι μια κρυφή διαταραχή καθώς συναισθήματα ντροπής, ενοχής, αυστηρής αυτό-κριτικής πλαισιώνουν την συμπεριφορά των πασχόντων. Οι αιτίες είναι πολύ-παραγοντικές και πολύπλοκες. Μερικές από αυτές περιλαμβάνουν συναισθηματικούς παράγοντες όπως · αισθήματα ανεπάρκειας · κοινωνικά και πολιτισμικά ιδεώδη να είναι αδύνατος/η · προβληματικές διαπροσωπικές σχέσεις με δυσλειτουργική επικοινωνία Να επισημάνουμε ότι οι παράγοντες που συμβάλουν στην εμφάνιση της νευρικής βουλιμίας είναι μοναδικοί για τον κάθε άνθρωπο και δεν είναι υπεύθυνος ένας παράγοντας στο να την προκαλέσει. Η ψυχολογική θεραπεία δίνει την ευκαιρία για κατανόηση των σκέψεων και συναισθημάτων που οδηγούν στο πρόβλημα και δημιουργία υγιέστερης σχέσης με το φαγητό και το σώμα.
Η ανορεξία ορίζεται μεταξύ άλλων, από τη θέληση και την έμμονη προσπάθεια του ανθρώπου να χάσει περισσότερο βάρος, παρότι το βάρος του είναι πολύ χαμηλό. Έχουν αναγνωριστεί διάφορες μορφές ανορεξίας. Ένας από τους θεραπευτικούς στόχους είναι η διερεύνηση των τρόπων που το άτομο συσχετίζεται με το φαγητό και το σώμα του αναπτύσσοντας έτσι την υγιή πλευρά του και μια θετικότερη, λειτουργικότερη κατεύθυνση.
Η Επεισοδιακή υπερφαγική διαταραχή επηρεάζει το άτομο το πώς τρώει και αισθάνεται. Κατά την διάρκεια ενός επεισοδίου παρατηρείται ταχυφαγία, κατανάλωση μεγάλης ποσότητας, σε λίγο χρόνο, αίσθηση εκτός ελέγχου. Ενοχές και ανήσυχες σκέψεις, αναδύονται κατά το τέλος του επεισοδίου Δραματική μείωση των ημερίσιων θερμίδων.ακολουθεί στην προσπάθεια να. αντισταθμίστεί το υπερφαγικό επεισόδιο. Ένας φαύλος κύκλος αναπτύσσεται και εγκαταστείθεται. Η ψυχολογική θεραπεία στοχεύει στην μείωση και διακοπή του μοτίβου υπερφαγίας/δίαιτας. Η μάθηση νέων δεξιοτήτων και στρατηγικών αντιμετώπισης αντικαθιστούν τα παλαιά δυσλειτουργικά μοτίβα διαχείρισης του ατόμου απέναντι στο φαύλο κύκλο της τροφής και με ότι αυτό συνοδεύεται.
Περιλαμβάνει πέντε περιπτώσεις: σύνδρομο νυχτερινής σίτισης, άτυπη νευρική ανορεξία, νευρική βουλιμία μικρής συχνότητας και/ή περιορισμένης διάρκειας, υπερφαγική διαταραχή μικρής συχνότητας και/ή περιορισμένης διάρκειας, διαταραχή καθαρισμού. Τα EDNOS νοσήματα είναι συχνά, το ίδιο επίμονα, με υψηλό βαθμό ρίσκου στην υγεία των ανθρώπων που πάσχουν από αυτά.
Η ψυχολογική παρέμβαση βοηθά στην απώλεια βάρους βελτιώνοντας τον τρόπο ζωής του υπέρβαρου ατόμου μέσω συμπεριφορικών – ψυχολογικών παρεμβάσεων περιλαμβάνοντας εκπαίδευση νέων ισορροπημένων μοντέλων στην καθημερινότητα του. Υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμένου και προσαρμοσμένου θεραπευτικού μοντέλου στις ατομικές ανάγκες του κάθε ανθρώπου. Στην περίπτωση της απώλειας βάρους μερικοί βασικοί άξονες που χρειάζεται να δυναμωθούν στην καθημερινή πρακτική του ατόμου είναι τα: αίτια και αφορμές πολυφαγίας, καθημερινή χρήση της τροφής, εικόνα του σώματος, διαχείριση συναισθημάτων, διαπροσωπικές σχέσεις, σταθερή απώλεια βάρους και διατήρηση του και άλλα πολλά στοιχεία που φανερώνονται κατά την διαγνωστική ή θεραπευτική διαδικασία.
Η εικόνα σώματος είναι η αντίληψη ενός ατόμου για το φυσικό σώμα τους, οι σκέψεις και τα συναισθήματα, θετικά ή αρνητικά ή και τα δύο, που προκύπτουν από αυτήν την αντίληψη. Εξειδικευμένες προσεγγίσεις όσον αφορά στην «εικόνα σώματος» και τη σημαντικότητα για μια υγιή ‘εικόνα σώματος’ παρέχουν επιστημονική υποστήριξη στοχεύοντας και καθοδηγώντας την αλλαγή των αρνητικών πεποιθήσεων και συμπεριφορών που διατηρούν το πρόβλημα μέσω ποικίλων θεραπευτικών τεχνικών και ασκήσεων.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

“Επιλέξτε τους τίτλους από την ακόλουθη λίστα ώστε να δείτε πληροφορίες για την αντίστοιχη θεραπευτική προσέγγιση”

Είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο κατά τη διαδικασία ανάρρωσης από μια διατροφική διαταραχή καθώς διευθετούνται προσωπικά ζητήματα, ζητήματα σχέσεων, στοχεύοντας παράγοντες που μπορεί να τροφοδοτούν την διατροφική διαταραχή, και ενθαρρύνει την εφαρμογή στρατηγικών για τη βελτίωση των σχέσεων. Ιδιαίτερα χρήσιμη και αποτελεσματική προσέγγιση για τους εφήβους που μέρος της στόχευσης του αναπτυξιακού σταδίου είναι οι σχέσεις κάθε τύπου και ή εικόνα του σώματος τους.
Η γνωσιακή–συμπεριφορική θεραπεία περιλαμβάνει ψυχο-εκπαιδευτικά στοιχεία που σχετίζονται με τις διατροφικές διαταραχές, όπως, ανάπτυξη πλάνου γευμάτων. Επιπροσθέτως, καλύπτει τους ψυχολογικούς, κοινωνικούς και οικογενειακούς παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και διαχείριση των διατροφικών διαταραχών. Οι ψυχογενείς διαταραχές συχνά προκαλούνται από συναισθηματικά και νοητικά ερεθίσματα όπως τραύμα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, προβλήματα προσωπικότητας, δύσκολες σχέσεις και μη λειτουργικές δεξιότητες απαραίτητες για την επίλυση συγκρούσεων στις διαπροσωπικές σχέσεις του ατόμου. Η θεραπεία στοχεύει στην μείωση αυτών των αρνητικών θεμάτων βοηθώντας την ανάπτυξη νέων στρατηγικών και δεξιοτήτων ενάντια στις λανθασμένες σκεπτόμενες διαδικασίες διαχείρισης.
Η Οικογενειακή θεραπεία λειτουργεί ως ένας μηχανισμός συσχέτισης για τα μέλη της οικογένειας, εκπαιδεύοντας, ενδυναμώνοντας και ενθαρρύνοντας .Οι γονείς μαθαίνουν στρατηγικές να βοηθούν τον εαυτό τους και το παιδί τους. Για την ανάρρωση από την ανορεξία στην εφηβεία, η Οικογενειακή θεραπεία είναι σχεδιασμένη να επαναφέρει την ψυχική ισορροπία στην έφηβη με την συνεργασία και υποστήριξη της οικογένειας. Θεωρείται μοντέλο επιλογής για εφήβους που έχουν Νευρική ανορεξία και είναι σωματικά σταθερές.