Νευροψυχολογία

Η Γνωστική Νευροψυχολογία έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια σαν μια ξεχωριστή επιστημονική προσέγγιση η οποία μελετά την λειτουργία του εγκεφάλου σε φυσιολογικές αλλά και μετά από βλάβες συνθήκες, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις αφασίας, δυσφασίας. Ερευνά και εξηγεί τους μηχανισμούς των γνωστικών λειτουργιών όπως η σκέψη, η μνήμη, η ανάγνωση, η γραφή, η ομιλία, η αναγνώριση και άλλες λειτουργίες χρησιμοποιώντας δεδομένα από την νευροπαθολογία.


Τα προβλήματα με τα οποία ασχολείται η Γνωστική Νευροψυχολογία περιλαμβάνουν:

  • Γραφής και ορθογραφίας (διάφορες μορφές Δυσγραφίας – Φωνολογική, Βαθιά, Επιφανειακή, Περιφερειακή)
  • Ανάγνωσης (διάφορες μορφές Δυσλεξίας – Επιφανειακή, Βαθιά, Πρόσβασης νοήματος, Προσοχής, Αγνόησης)
  • Αναγνώρισης και κατανόησης προφορικού λόγου (Φωνολογική Αγνωσία, Βαθιά Δυσφασία)
  • Παραγωγής προφορικού λόγου (διάφορες μορφές Ανομίας, Jargon-αφασία, Αναρθρία)
  • Αγραμματισμός, Broca Αφασία
  • Αναγνώρισης αντικειμένων (Οπτική Αφασία)
  • Ικανότητα οπτικής επεξεργασίας χώρου (Αγνόηση)
  • Γνωστικής επεξεργασίας προσώπων (Πρόσωπο – Αγνωσία)
  • Μνήμης (διάφορες μορφές Αμνησίας)