«Σκέφτομαι, αισθάνομαι, δρω! Δηλαδή, η ψυχολογία μας. Ενημέρωση, προβλήματα, θεραπείες»

Κατά την διάρκεια της ζωής βιώνουμε καταστάσεις και αποκτούμε πολλές εμπειρίες, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες.

Αν και όλα αυτά αποτελούν τον πλούτο της ζωής, μερικές φορές δημιουργούν έντονες ψυχολογικές επιβαρύνσεις ή και ψυχολογικές διαταραχές.

Ωστόσο, με την βοήθεια επιστημονικών ψυχολογικών εφαρμογών οι άνθρωποι μπορούν να οργανώσουν τις στρατηγικές τους, είτε παρεμβατικά ή και προληπτικά, προκειμένου να διαχειριστούν προβλήματα επαναφέροντας ή διατηρώντας καλή ψυχολογική κατάσταση και ικανοποιητική ποιότητα ζωής.