Καριέρα

Το ΙΨΕ προσφέρει πλήρη υποστήριξη στο να διαχειριστεί, εκτιμήσει, και ερμηνεύσει τις ανάγκες του ατόμου και μιας επιχείρησης για:

  • Ψυχομετρικές αξιολογήσεις
  • Προφίλ Εργασιακής Προσωπικότητας
  • Ανάπτυξη καριέρας

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Πραγματοποιείται ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων και ψυχομετρικών αξιολογήσεων για όλες τις ηλικίες και για ποικιλία αναγκών.

Κατάλληλα εκπαιδευμένοι επιστήμονες μπορούν να εκτιμήσουν και να διαχειριστούν ψυχολογικά προβλήματα, δυσκολίες συμπεριφοράς, διαταραχές διάθεσης, κατάθλιψη, άγχος, φοβίες, εμμονές, προφίλ προσωπικότητας, διαταραχές προσωπικότητας, σχεδιασμό καριέρας και επανεκπαίδευσης, στρατηγικό σχεδιασμό, εργασιακή ομάδα, δυναμικής ομάδας, διαχείριση κρίσεων και άλλα σχετικά θέματα.

Το εργασιακό προφίλ είναι σημαντικός παράγοντας για να σχεδιαστεί με τον καλύτερο τρόπο η αξιοποίηση του δυναμικού που διαθέτει ένας άνθρωπος, από τον ίδιο ή την εργασία του, προκειμένου να ξεκινήσει ή να εξελιχθεί περαιτέρω η καριέρα του.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Η ανάπτυξη καριέρας περιλαμβάνει την αξιολόγηση και αναβάθμιση μιας μεγάλης ομάδας δεξιοτήτων οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την επαγγελματική εξέλιξη.

Οι παρεμβάσεις αφορούν στην εξέλιξη της υπάρχουσας εργασίας, την αλλαγή καριέρας αλλά και την είσοδο στην αγορά εργασίας.

Με προσωποποιημένη στρατηγική προσφέρεται προσωπική αναβάθμιση, ενίσχυση δεξιοτήτων, ενδυνάμωση αυτοεκτίμησης, ανίχνευση κινήτρων και αναγκών, αποτελεσματική διαπροσωπική επικοινωνία, σχεδιασμό καριέρας και επανεκπαίδευσης.