Σεμινάρια / Εργαστήρια

Το ΙΨΕ έχει μακρά εμπειρία στην πραγματοποίηση σεμιναρίων και εργαστηρίων για ζητήματα σχετικά με την οικογένεια, τις σχέσεις, την εργασία.

Οι θεματικές ενότητες διαρκώς εμπλουτίζονται ώστε να ανταποκρίνονται σε ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων, προσφέροντας γνώση και πρακτικές για την λειτουργικότερη αντιμετώπισή τους.

Ανάλογα με τον τύπο του σεμιναρίου και του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες μπορεί να ανήκουν σε επιστημονικές και επαγγελματικές κατηγορίες ή να είναι άνθρωποι με σχετικά ενδιαφέροντα.