Εποπτείες

Οι εποπτείες είναι ένας τομέας μακρόχρονης δραστηριότητας του ΙΨΕ.

Προσφέρονται εποπτείες υψηλής επιστημονικής επάρκειας που αφορούν σε κλινικά περιστατικά ευρύτατου φάσματος ψυχολογικών προβλημάτων και διαταραχών.