«Ώρα για δράση»

Σημαντική παράμετρος για επίλυση προβλημάτων και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής είναι η καλοσχεδιασμένη και οργανωμένη δραστηριοποίηση.

Η διεθνής βιβλιογραφία και κλινική πρακτική στον τομέα τη ψυχολογίας προσφέρουν εξαίρετο πλαίσιο για στρατηγικές πρόληψης και παρέμβασης σε μεγάλο αριθμό ψυχολογικών προβλημάτων και διαταραχών.