Ζεύγος

Η θεραπεία και η συμβουλευτική ζεύγους προσφέρει ένα ασφαλές, ουδέτερο χώρο στο ζευγάρι προκειμένου να διαχειριστεί δυσκολίες στη σχέση σε θέματα επικοινωνίας, εμπιστοσύνης, ασφάλειας, συναισθημάτων, πλαίσια στην πολυδιάστατη έκφραση.

Η θεραπεία ζεύγους μπορεί να ακολουθήσει ένα θεραπευτικό μοντέλο ή ένα συνδυασμό ψυχοθεραπευτικών τεχνικών και στρατηγικών από έγκριτα ψυχολογικά μοντέλα ώστε να βοηθήσει το ζευγάρι να αντιληφθεί το γιατί επιμένουν οι έντονες διαφορές τους και γιατί δεν έχουν ξεπεραστεί ως τώρα.

Εστιάζει στο πώς θα έρθουν στο προσκήνιο τα δυνατά στοιχεία της σχέσης καθώς και στο πώς θα δημιουργηθούν οι μεθοδολογίες που αποτελούν σημαντικό βήμα για να επιτραπούν λύσεις στα προβλήματα του ζευγαριού και αναβάθμιση της συντροφικότητάς τους.