Σεμινάρια & Εργαστήρια

Τα σεμινάρια και εργαστήρια που προσφέρει το ΙΨΕ είναι για εσάς που θέλετε να:

 • βελτιώσετε τον τρόπο που προσεγγίζετε καινούριους ανθρώπους
 • μπορείτε να εμπιστεύεστε
 • βελτιώσετε τη σχέση σας με τον σύντροφό σας
 • κατανοήσετε τα λάθη του παρελθόντος
 • μην νιώθετε απογοήτευση από προηγούμενες σχέσεις
 • μην νιώθετε ότι κανείς δεν σας ταιριάζει
 • βρείτε ξανά τη διάθεση να βγαίνετε με τους φίλους σας
 • αναζητήσετε μια νέα σχέση

 

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν:

 • Εκπαίδευση γονέων σε αναπτυξιακά θέματα
 • Θέματα διαπαιδαγώγησης
 • Aποτελεσματική επικοινωνία
 • Επίλυση συγκρούσεων
 • Διαχείριση θυμού
 • Μονογονεϊκή οικογένεια