Οικογένεια

Στόχος κάθε οικογένειας είναι να αισθάνονται τα μέλη της όμορφα και να διάγουν τη ζωή τους με ασφάλεια, δημιουργικότητα και χαρά. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα που προβληματίζουν ιδιαίτερα τους γονείς, όπως τα παρακάτω:

  • διαπαιδαγώγηση
  • αποτελεσματική επικοινωνία
  • εκπαίδευση και μαθησιακές δυσκολίες
  • σχολικές φοβίες
  • επίλυση συγκρούσεων
  • άγχος εξετάσεων
  • ενούρηση
  • μεταβάσεις ζωής
  • πένθος & θλίψη
  • ψυχογενή διατροφικά

Μια επίσης σημαντική ενότητα αφορά στην μονογονεϊκή οικογένεια καθώς και στο σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης. Οι ρόλοι της μητέρας και του πατέρα μπορούν να προσαρμοστούν λειτουργικά στην ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της ζωής του παιδιού μετά το διαζύγιο των γονέων.

Πραγματικά, οι συνεχείς συγκρούσεις αποστραγγίζουν συναισθηματικά τους εμπλεκόμενους. Με κατάλληλα ψυχολογικά εργαλεία και στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων υποστηρίζεται το κτίσιμο μιας λειτουργικής επικοινωνίας, εστιάζοντας στις επιθυμίες, ανάγκες και τα δυνατά στοιχεία των μελών της οικογένειας.