Άνδρας

  • Διαζύγιο και ρόλος πατέρα
  • Μονογονεϊκή οικογένεια
  • Ανεργία
  • Ισορροπία σπίτι – εργασία