«Η ευτυχία βρίσκεται στις σχέσεις … με τον εαυτό μας και τους άλλους»

Όλοι επιθυμούμε να έχουμε καλές σχέσεις. Ωστόσο, οι εσωτερικές ή εξωτερικές αλλαγές στη οικογένεια ή στη ζωή του ζευγαριού ή στις ζωές των φίλων μας δεν το κάνει πάντα εύκολο.

Προβλήματα όπως έλλειψη αυτοπεποίθησης, φόβος δέσμευσης, τοξικές μεθοδολογίες, ελεγκτικοί και χειριστικοί σύντροφοι, απώλειες ζωής, θέματα επικοινωνίας, διεκδίκησης, επιθετικότητας, μοναχικότητας, άγχος, απογοήτευση, θλίψη είναι ζητήματα τα οποία προβληματίζουν ιδιαίτερα τις διαπροσωπικές σχέσεις.

Οι ψυχολογικές παρεμβάσεις στοχεύουν στην αλλαγή των μοτίβων και των επαναλαμβανόμενων μεθοδολογιών που προκαλούν τα προβλήματα.