ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  Η  ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 Η Γνωστική Νευροψυχολογία έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια σαν μια ξεχωριστή επιστημονική προσέγγιση που μελετά τη λειτουργία του εγκεφάλου σε φυσιολογικές αλλά και μετά από βλάβες συνθήκες (π.χ. αφασία, δυσφασία). Ένας ορισμός της Γνωστικής Νευροψυχολογίας θα μπορούσε να είναι ότι «Η Γνωστική Νευροψυχολογία ερευνά κι εξηγεί τους μηχανισμούς των γνωστικών λειτουργιών όπως η σκέψη, η μνήμη, η ανάγνωση, η γραφή, η ομιλία, η αναγνώριση, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη νευροπαθολογία».

  Τα προβλήματα με τα οποία ασχολείται η Γνωστική Νευροψυχολογία περιλαμβάνουν:

·          Αναγνώρισης αντικειμένων  (Οπτική Αφασία)

·          Ικανότητας οπτικής επεξεργασίας του χώρου  (Αγνόηση)

·          Γνωστικής επεξεργασίας προσώπων  (Πρόσωπο-αγνωσία)

·          Παραγωγής προφορικού λόγου ( διάφορες μορφές Ανομίας, Jargon-αφασία, Αναρθρία)

·          Αναγνώρισης και κατανόησης προφορικού λόγου  (Φωνολογική Αγνωσία, Βαθιά Δυσφασία)

·          Γραφής και ορθογραφίας (διάφορες μορφές Δυσγραφίας [Φωνολογική, Βαθιά, Επιφανειακή, Περιφερειακή])

·          Ανάγνωσης (διάφορες μορφές Δυσλεξίας  (Επιφανειακή, Βαθιά, Πρόσβασης νοήματος, Προσοχής, Αγνόησης)

·          Αγραμματισμός, Broca Αφασία, Προβλήματα γλώσσας λόγω βλάβης στο δεξιό εγκεφαλικό ημισφαίριο

·          Μνήμης  (διάφορες μορφές Αμνησίας, Καταγραφής, Τραυματική, retrograde, Korsakoff)

Το ΜΑΛΑΜΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, μέσω συνεργατών του, διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση να διαχειριστεί προβλήματα Νευροψυχολογικής φύσεως.

Για ερωτήσεις, περισσότερες πληροφορίες, ενημέρωση ή βοήθεια όσον αφορά Νευροψυχολογικά ζητήματα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το κέντρο μας.

 


 Λεωφόρος
Μεσογείων 233 - Νέο Ψυχικό - 154 51 - Τηλ:210 6742 889 - e-mail: contact@ipse.gr

 


   Created.and.hosted.by. :.. XTCSOFT...www.xtcsoft.gr