ΜΑΛΑΜΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩN

 

                          Επαγγελματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης   

                      (Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και Προεγγραφή)

                                                     στη                     

                                  Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία

                                                    2014

   

                                     Υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας - Iowa, USA

 

 __________________________________________________________________

  Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας, USA

και
Προτεινόμενο από τη Διεθνή Ένωση Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας (ISIPT)

            __________________________________________________________________

 

                                      Στους συμμετέχοντες απονέμεται διεθνώς αναγνωρισμένο από

                                          τη Διεθνή Ένωση για τη Διαπροσωπική Θεραπεία (ISIPT)

                                         Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης στη Διαπροσωπική Θεραπεία

 

Εκπαιδευτής:   Professor Scott Stuart, MD, University of Iowa, USA  

           Πρόεδρος και Συν-Ιδρυτής της Διεθνούς Ένωσης  Διαπροσωπικής

           Ψυχοθεραπείας και Διευθυντής του   Ινστιτούτου Διαπροσωπικής

           Ψυχοθεραπείας, Iowa,   USA

 

Το Μάλαμα – Ινστιτούτο Ψυχολογικών Εφαρμογών (ΙΨΕ) ανακοινώνει την έναρξη σεμιναριακών κύκλων που αφορούν μέρος της εκπαίδευσης για τη Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία, καθώς και εκπαίδευση από τον Dr Scott Stuart M.D., Καθηγητή Ψυχιατρικής (Iowa University USA) και Πρόεδρο και Συν-Ιδρυτή της Διεθνούς Ένωσης Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας. 

Το πρόγραμμα  εκπαίδευσης στη Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία, παρέχει ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση στη θεωρία καθώς και στις κλινικές εφαρμογές του μοντέλου. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν α) την κατανόηση της σημασίας της θεραπευτικής διαδικασίας, β) την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης της θεωρίας και των τεχνικών του Διαπροσωπικού μοντέλου και γ) την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων στην κλινική εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών του μοντέλου στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του ατόμου και των ψυχικών διαταραχών.

Το πρόγραμμα αποτελείται από εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία περιλαμβάνουν θεωρητικές εισηγήσεις, παρουσίαση και συζήτηση κλινικών περιστατικών, παρουσίαση, ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών του μοντέλου καθώς και εκπαιδευτικές ασκήσεις.

Επιπλέον της παραπάνω κύριας εκπαίδευσης, το πρόγραμμα δύναται να συμπεριλάβει εποπτευόμενη κλινική πρακτική ή ομάδες εποπτείας. Η ανάληψη από επόπτη περιστατικών εποπτείας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του επόπτη.

 

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, στους αποφοίτους του προγράμματος χορηγείται Διεθνώς αναγνωρισμένο από τη Διεθνή Ένωση για τη Διαπροσωπική Θεραπεία (ISIPT) Πιστοποιητικό στη Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία. Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να γίνουν πλήρη μέλη της Διεθνούς Ένωσης Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας (ISIPT)  και του Ινστιτούτου Διαπροσωπικής Θεραπείας (IOWA).  

 ΠΛΑΙΣΙΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2  ή 3 ημέρες (2014): Εκπαίδευση με τον Δρ Scott Stuart, M.D. (Επίπεδο Α)   

2 εποπτευόμενες κλινικές περιπτώσεις (Επίπεδο Β)

2 εποπτευόμενες κλινικές περιπτώσεις (Επίπεδο Γ)

Στο πρόγραμμα του Επιπέδου Α γίνονται δεκτοί επιστήμονες ψυχολογίας, ψυχιατρικής και άλλων συναφών κλάδων ψυχικής υγείας, αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή Κολεγίου της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, επικοινωνήστε:

 

www.ipse.gr   ή  τηλεφωνήστε 210 6742 889 ή  21111 86594

 

Διδακτέα Ύλη

 • Εισαγωγή στη Διαπροσωπική Θεραπεία   

 • Γνωριμία με το Διαπροσωπικό Μοντέλο Ψυχοθεραπείας

 • Αναφορά και εξοικείωση με τα εργαλεία του Διαπροσωπικού   Μοντέλου

 • Ο Διαπροσωπικός Θεραπευτής. Τα χαρακτηριστικά του Διαπροσωπικού θεραπευτή

 • Η Θεραπευτική σχέση. Η δομή και τα όρια της Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας

 • Η Δομή της Διαπροσωπικής Παρέμβασης. Τα επεμβατικά στάδια του Διαπροσωπικού μοντέλου ψυχοθεραπείας

 • Η Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή

 • Επαγγελματική Δεοντολογία. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του     Διαπροσωπικού θεραπευτή

 • Καταθλιπτική Διαταραχή. Τα συμπτώματα, οι αιτίες και ο τρόπος διάγνωσης της καταθλιπτικής διαταραχής

 • Αγχώδεις Διαταραχές. Αναφορά στα αίτια, συμπτώματα και είδη των αγχωδών διαταραχών

 • Κοινωνική Φοβία. Αναφορά στα συμπτώματα διάγνωσης της κοινωνικής φοβίας

 • Ψυχογενείς Διατροφικές Διαταραχές. Αναφορά στα αίτια, συμπτώματα

 • Προβλήματα ζεύγους. Ο τρόπος προσέγγισης και οι τεχνικές  του  Διαπροσωπικού μοντέλου

 • Η Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία σε Παιδιά, Εφήβους και Ηλικιωμένους 

 • Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κλινική Εποπτεία του Θεραπευτή. Η χρησιμότητα της κλινικής εποπτείας του νέου ψυχοθεραπευτή και η ανάγκη της δια βίου εκπαίδευσης του Διαπροσωπική θεραπευτή

 

 Λίγα λόγια για τη Διαπροσωπική Θεραπεία

Η Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία (Interpersonal Psychotherapy – IPT) είναι μια δομημένη, ατομική ή ομαδική βραχεία θεραπεία (12-20 συνεδρίες) η οποία έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της στην κλινική και πανεπιστημιακή  έρευνα σε ψυχολογικές διαταραχές όπως κατάθλιψη, δυσθυμία, νευρική βουλιμία, υπερφαγία εφήβων, εφηβική κατάθλιψη, προγεννητική και μεταγεννητική  κατάθλιψη.

Η Διαπροσωπική Θεραπεία έχει δύο κεντρικούς στόχους: την ταχεία μείωση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ψυχολογικής, διαπροσωπικής και κοινωνικής λειτουργίας του ατόμου. Η Διαπροσωπική ψυχοθεραπεία δίνει έμφαση στους τρόπους με τους οποίους οι πρόσφατες σχέσεις του ατόμου και το κοινωνικό περιεχόμενο προκαλούν ή συντηρούν τα συμπτώματα και τις ψυχολογικές δυσκολίες, παρά στο να εξερευνήσει σε βάθος τις αιτίες και τις πηγές αυτών των συμπτωμάτων. (διαβάστε περισσότερα για τις εφαρμογές της Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας: International Society For Interpersonal Psychotherapy Applications www.interpersonalpsychotherapy.org και Interpersonal Psychotherapy Institute www.uihealthcare.com/IPT)

 

Λίγα λόγια για τον Εκπαιδευτή

SCOTT STUART, MD Είναι Καθηγητής Ψυχιατρικής και Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Iowa (USA). Δραστηριοποιείται στην κλινική πρακτική, εκπαίδευση και έρευνα στις περιοχές της Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας και Προγεννητικής Ψυχιατρικής κατά την διάρκεια των τελευταίων 25 ετών.

Ο Δρ. Stuart ολοκλήρωσε την ιατρική του εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας, και αργότερα συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο του Pittshburgh.

Έχει βραβευθεί πολλές φορές για το επίπεδο της διδασκαλίας του, περιλαμβανομένου του Βραβείου ‘John Claren Teacher Award’ Καλύτερου Εκπαιδευτή (Τμήμα Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Iowa).

Είναι ο Πρόεδρος και συν–Ιδρυτής της Διεθνούς Ένωσης  Ψυχοθεραπευτών Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας και Διευθυντής του Ινστιτούτου Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας – IOWA, USA.

Έχει δημοσιεύσει ένα μεγάλο αριθμό άρθρων για τη Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία και είναι συν–συγγραφέας του Διεθνώς αναγνωρισμένου Εγχειριδίου της Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας.

Αυτό το βιβλίο: ‘Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία - Οδηγός για τον Κλινικό’ συστήνεται ως βασικό βιβλίο στην εκπαίδευση του ΙΡΤ:

Stuart, S, Robertson, M., (2003), Interpersonal Psychotherapy: A         Clinician’s Guide, Hodder Education, London

             

            

 

ΜΑΛΑΜΑ–ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΙΨΕ)

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 233 – ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ – 15451

τηλ: 210 6742 889   φαξ: 21111 86594   e-mail: malama@ipse.gr

www.ipse.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ΄

2014 – ΑΘΗΝΑ

 

παρακαλώ συμπληρώστε τα πεδία και αποστείλετέ το μέσω:

e-mail ή φαξ ή ταχυδρομικά (ανωτέρω διευθύνσεις)

(συμπληρώστε με κεφαλαία)

Επώνυμο:   ______________________________________________________

Όνομα:        ______________________________________________________

Ιδιότητα:    ______________________________________________________

Διεύθυνση:  ______________________________________________________

                     ______________________________________________________

Τηλέφωνο:  ______________________________________________________

Φαξ:             ______________________________________________________

E-mail:        ______________________________________________________

Επιθυμώ να εγγραφώ στη «Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία – Εκπαίδευση» (2014) η οποία διοργανώνεται από το Μάλαμα – Ινστιτούτο Ψυχολογικών Εφαρμογών (ΙΨΕ).

ΕΓΓΡΑΦΗ:

Διαδικασία εγγραφής:

                   Α.   Αποστολή Δελτίου Εγγραφής

                   Β.    Επιβεβαίωση εγγραφής από το ΙΨΕ

                   Γ.   Τρόπος πληρωμής: ταχυδρομική επιταγή ή

                                                           κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

                                                           (αναφέροντας το όνομα και την εκπαίδευση)

Η εγγραφή περιλαμβάνει:

                    Ι.     Συμμετοχή στην Εκπαίδευση

                    ΙΙ.    Εκπαιδευτικό Υλικό

                    ΙΙΙ.   Διαλείμματα καφέ/σνακ

                    ΙV.   Διεθνώς Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης

                            (εγκεκριμένο από το Interpersonal Psychotherapy Institute και

                            προτεινόμενο από την International Society for Interpersonal                

                            Psychotherapy

               _________________________________________________________________

                   Ινστιτούτο Διαπροσωπικής Θεραπείας - IPT INSTITUTE - IOWA, USA

 Διεθνής Διαδικασία Εκπαίδευσης, και Πιστοποίησης από τη Διεθνή Ένωση Διαπροσωπικής Θεραπείας (ISIPT) 

Κριτήρια

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (IPT) - (Επίπεδο Α)

Συμμετοχή σε Διεθνώς Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Διαπροσωπικής Θεραπείας διδακτικό/εισαγωγικό διάρκειας 12- 16 ωρών ή δύο ημερών.

 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (IPT) (Επίπεδο Β)

 • ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

·        Ολοκλήρωση παρακολούθησης εισαγωγικής & θεωρητικής Εκπαίδευσης στη Διαπροσωπική Θεραπεία – Επίπεδο Α - από Διεθνώς Αναγνωρισμένο και Πιστοποιημένο Ινστιτούτο Διαπροσωπικής Θεραπείας

·        Εξοικείωση με τη χρήση του Εγχειριδίου (ων) της Διαπροσωπικής Θεραπείας

·        Επαγγελματική Κλινική Εκπαίδευση στην ψυχική υγεία

 • ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ:

·        Εποπτεία από Πιστοποιημένο Διαπροσωπικής θεραπείας Επόπτη για δύο ολοκληρωμένες ΙΡΤ κλινικές περιπτώσεις

·        Η  εποπτεία θα πρέπει να αντιστοιχεί μιας ώρας εποπτείας σε μία ή δύο ώρες θεραπείας, αναλόγως του περιστατικού και της κλινικής  εμπειρίας.

·        Η εφαρμογή της Διαπροσωπικής Θεραπείας (ΙΡΤ) θα πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια και δεδομένα για ποιότητα  όπως έχουν οριστεί από το Διεθνή Ένωση Διαπροσωπικής Θεραπείας (ISIPT)

·        Η/O επόπτρια/ης Διαπροσωπικής Θεραπείας θα προσδιορίσει συγκεκριμένο πλαίσιο εποπτείας χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους κανονισμούς:

o   Η εποπτεία θα πρέπει να παρέχεται σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο

o   Η εποπτεία θα πρέπει να βασίζεται σε ηχητικές ή βίντεο καταγραφές των κλινικών θεραπευτικών συνεδριών

 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - (Επίπεδο Γ )

 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

·        Ολοκλήρωση Κλινικής Εκπαίδευσης στη Διαπροσωπική Θεραπεία – Επίπεδο Β - από Διεθνώς Αναγνωρισμένο      και  Πιστοποιημένο Επόπτη/τρια Διαπροσωπικής Θεραπείας Απονομή από ένα πιστοποιημένο ΙΡΤ Ινστιτούτο και Επόπτη.

 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

·       Εποπτεία δύο επιπρόσθετων ολοκληρωμένων κλινικών περιστατικών  από Διεθνώς Αναγνωρισμένο και   Πιστοποιημένο Επόπτη/τρια Διαπροσωπικής Θεραπείας αναγνωρισμένου και πιστοποιημένου Ινστιτούτο Διαπροσωπικής Θεραπείας.

  (Συνολικά 4 εποπτευόμενα κλινικά περιστατικά; 2 για Επίπεδο Β συν 2 για Επίπεδο Γ).

·           Η εποπτεία θα πρέπει να αντιστοιχεί μιας ώρας εποπτείας σε μία ή δύο ώρες κλινικής θεραπείας, αναλόγως του περιστατικού και της κλινικής  εμπειρίας.

·          Η εφαρμογή της Διαπροσωπικής Θεραπείας (ΙΡΤ) θα πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια και δεδομένα για ποιότητα και εφαρμογή  όπως έχουν οριστεί από τη Διεθνή Ένωση Διαπροσωπικής Θεραπείας (ISIPT).

·          Η/O επόπτρια/ης Διαπροσωπικής Θεραπείας θα πρέπει να προσδιορίσει συγκεκριμένο πλαίσιο εποπτείας    χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους κανονισμούς:

o   Η εποπτεία θα πρέπει να παρέχεται σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο

o   Η εποπτεία θα πρέπει να βασίζεται σε ηχητικές ή βίντεο καταγραφές των κλινικών θεραπευτικών συνεδριών

   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΚΤΙΜΗΤΗ

·        Φάκελος των Κλινικών Περιστατικών της Διαπροσωπικής Θεραπείας πρέπει να δοθεί για αξιολόγηση σε έναν     Ανεξάρτητο Εκτιμητή. Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει μια γραπτή περιγραφή ενός ολοκληρωμένου κλινικού  περιστατικού που αντιμετωπίστηκε με την εφαρμογή της Διαπροσωπικής Θεραπείας και ηχητικές ή βίντεο εγγραφές   των συνεδριών αυτού του κλινικού περιστατικού.

·        Η εφαρμογή της Διαπροσωπικής Θεραπείας στα κλινικά περιστατικά Επιπέδου ¨Β¨ και ¨Γ¨ θα πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια ποιότητας και για Πιστοποίηση Κλινικής Επάρκειας στη Διαπροσωπική Θεραπεία καθώς αξιολογείται από Επόπτη Διαπροσωπικής Θεραπείας και Ανεξάρτητο Εκτιμητή.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 2011 ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

                     Εκπαίδευση: 4 & 5 Μαρτίου 2011, Αθήνα

 Υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας - Iowa, USA

 

 __________________________________________________________________

  Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας, USA

και
Προτεινόμενο από τη Διεθνή Ένωση Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας (ISIPT)

            __________________________________________________________________

 

                                      Στους συμμετέχοντες απονέμεται διεθνώς αναγνωρισμένο από τη

                                                 Διεθνή Ένωση Διαπροσωπικής Θεραπείας (ISIPT)

                                           Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης στη Διαπροσωπική Θεραπεία

 

Εκπαιδευτής:   Professor Scott Stuart, MD, University of Iowa, USA   

           Πρόεδρος και Συν-Ιδρυτής της Διεθνούς Ένωσης  Διαπροσωπικής

           Ψυχοθεραπείας και Διευθυντής του   Ινστιτούτου Διαπροσωπικής

           Ψυχοθεραπείας, Iowa,   USA

 

 

    Ώρα: Παρασκευή 14:30 - 21:00 και Σάββατο 09:00 – 15:30

   Τόπος: Royal Olympic Hotel, Αθήνα

   Διοργανωτής: Mάλαμα - Ινστιτούτο Ψυχολογικών Εφαρμογών (ΙΨΕ)

    Εγγραφές / Πληροφορίες: τηλ: 210 6742889  2111- 86594                       
                                                 
            e-mail:            malama@ipse.gr  

                                                         web-site:       www.ipse.gr     

 

       Περιγραφή

Η εκπαίδευση θα καλύψει το θεωρητικό και θεωρητικά κλινικό μέρος της Διαπροσωπικής Θεραπείας, και ικανοποιεί τα ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Εκπαίδευσης του Επιπέδου ¨Α¨ (πληροφορίες για τα επίπεδα εκπαίδευσης στην www.ipse.gr) της Διεθνούς Ένωσης Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας και του Ινστιτούτου Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας - Iowa. Επιπροσθέτως της διδακτικής εκπαίδευσης, θα πραγματοποιηθεί εκτενής ανασκόπηση βιντεοσκοπημένων συνεδριών διαπροσωπικής ψυχοθεραπείας καθώς και παρουσίαση κλινικών περιστατικών κατάθλιψης, βουλιμίας και άλλων περιπτώσεων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την επιλογή για περαιτέρω εκπαίδευση στη μορφή ατομικής / ομαδικής εποπτείας. Η ανάληψη από επόπτη περιστατικών εποπτείας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του επόπτη.

 

 Πιστοποίηση

Η Εκπαίδευση είναι πιστοποιημένη από το Ινστιτούτο Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας ως Επίπεδο ¨Α¨ Εκπαίδευση, όπως προτείνεται από τη Διεθνή Ένωση Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας (ISIPT). (Δείτε παρακάτω περισσότερα για τα κριτήρια Πιστοποιήσης και τα Επίπεδα Εκπαίδευσης: "Α" (IPT Βασική Εκπαίδευση), "Β" (IPT Θεραπευτής), "C" (IPT Κλινικός).

                                                     

    Ποιούς  Αφορά 

   Η παρούσα εκπαίδευση Επιπέδου «Α»  αφορά επαγγελματίες με  εκπαίδευση στον τομέα της ψυχικής Υγείας όπως,  ψυχολογία, ψυχιατρική, ψυχοθεραπεία και γενικότερα επαγγελματίες από το  χώρο της  ψυχικής υγείας.

 

     Θετική αξιολόγηση για συμμετοχή στην Εκπαίδευση του ΙΡΤ και Εποπτεία είναι στις υπευθυνότητες του

    Διεθνώς Αναγνωρισμένου ( ΙΡΤ) Ινστιτούτου Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας και των Οργανωτών/ Υπευθύνων της      Εκπαιδευτικής ομάδας  του Iνστιτούτου Ψυχολογικών Εφαρμογών.

 

 


           Εκπαίδευση    -    Εποπτεία    -    Πιστοποίηση Μάλαμα – Ινστιτούτο Ψυχολογικών Εφαρμογών (ΙΨΕ)

 


 Λεωφόρος
Μεσογείων 233 - Νέο Ψυχικό - 154 51 - Τηλ/Φαξ:210 6742 889 - e-mail: contact@ipse.gr

 


   Created.and.hosted.by. :.. XTCSOFT...www.xtcsoft.gr